To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Jeleniogórskie śmieci prawie najdroższe w regionie (ze sprostowaniem)

Jeleniogórskie śmieci prawie najdroższe w regionie (ze sprostowaniem)

Od 1 stycznia jeleniogórzanie za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą płacić jedną z najwyższych opłat w regionie. Na wtorkowej (8 grudnia) zdalno-korespondencyjnej sesji radni zdecydowali, że obowiązująca stawka wynosić będzie 35,20 zł od osoby. To jedna z najwyższych opłat w kraju. Wyższa nawet od obowiązujących w Pradze, czy Berlinie…. W regionie jest gmina, która będzie miała jeszcze wyższe stawki – to Podgórzyn, gdzie opłata za odbiór śmieci wyniesie aż 36 zł.

(Tekst publikacji zmieniony z uwagi na merytoryczny błąd we wcześniejszej wersji; tekst sprostowania pod artykułem)
 

W  Jeleniej Górze przymiarki do zmiany stawek opłat za śmieci, w ostatnich kilkunastu dniach przerodziły się w serial. Zmieniały się pomysły na sposób naliczania opłaty: od powiazania jej ze zużyciem wody, poprzez system mieszany, po ostatecznie przyjęte „pogłówne”. Do tego dochodziły polityczne spory i posługiwanie się nie zawsze prawdziwymi argumentami, wezwania do sprostowań i przeprosin.

Także sesja miała dynamicznym przebieg, przede wszystkim za sprawą Huberta Papaja który zaproponował poprawkę do projektu uchwały ze stawką 25 zł oraz złożył dwa wnioski: o odesłanie projektu uchwały do Komisji Finansów i Budżetu oraz o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad.
Rada odrzuciła te propozycje i przegłosowała zaproponowane w uchwale (z autoporawką) stawki: 35,20 zł za osobę; 105,60 zł za osobę, jeśli nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów; obniżkę w wysokości 1 zł na osobę dla mieszkańców domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady. Są to stawki miesięczne. Za ich przyjęciem głosowało 13 radnych (klub KO oraz radny Szymański), wstrzymał się Piotr Paczóski (SLD) przeciw było 9 radnych (kluby PiS i „Zadbajmy o miasto”).
***
Z często drastycznym wzrostem opłat śmieciowych w tym roku mają do czynienia mieszkańcy wszystkich polskich gmin i trudno pominąć tłumaczenia samorządowców dlaczego tak się dzieje: wzrost systemowych cen gospodarowania odpadami, wynikający np. z zakazu importu odpadów wprowadzony przez Chiny, które wcześniej były największym światowym odbiorcą papieru i plastiku; inflacja, przez którą więcej płacimy choćby za prąd – istotny element kosztów w systemie; nie pozostający bez wpływu na ceny usług śmieciowych wzrost płacy minimalnej; dramatycznie rosnące koszty systemowe (m.in. tzw. opłata marszałkowska); także nieuczciwość tej części mieszkańców, która pozostaje poza systemem. To wszystko uzasadnia podwyżki.
Nie uzasadnia jednak dlaczego w niektórych gminach regionu (w tym, w Jeleniej Górze) opłaty za śmieci są wyraźnie wyższe od innych. Niższe stawki obowiązują zarówno w gminach wiejskich, w średnich miastach i tych trochę większych. A przecież wszystkie te gminy mierzą się z takimi samymi problemami i niemal identycznie tłumaczą powody wprowadzania podwyżek. Tyle, że przeciętny mieszkaniec Lwówka zapłaci miesięcznie o prawie 13 zł mniej od jeleniogórzanina, Zgorzelca – 12 zł miej, Karpacza (gdzie narzekano, że drogo) – 11 zł mniej, a miasta Bolesławiec 9 zł mniej.
Niestety podgórzyńskie czy jeleniogórskie ceny za śmieci są wysokie nie tylko w skali regionu, ale także województwa i kraju. Znacznie mniej za odbiór odpadów płacą mieszkańcy Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia. Ściślej rzecz biorąc – przy dość wnikliwych poszukiwaniach – udało się znaleźć jedną tylko droższą gminę – to Warszawa, której mieszkaniec za śmieci zapłaci ok. 38 zł miesięcznie. Jednostkowo wyższe stawki są np. w Lubinie, bo tam trzeba płacić nawet 36 zł od osoby, ale tylko w gospodarstwach jedno i dwuosobowych. W gospodarstwie czteroosobowym stawka to już tylko 29 zł za osobę.
Taką stawkę jak jeleniogórzanie – 35 zł od osoby - mają mieszkańcy Wałcza. Pod koniec listopada dziennik Rzeczpospolita wskazała Wałcz, jako najdroższą pod tym względem gminę Polsce. Na drugim biegunie jest Nowy Sącz ze stawką 19 zł od osoby.


Samorządowcy, także jeleniogórscy, konsekwentnie wyjaśniają, że gminy na odpadach nie zarabiają. Uchwalone opłaty pokrywają jedynie koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami. Przy tak dużym zróżnicowaniu tych stawek nawet między gminami (sąsiadującymi lub podobnymi) zasadnym staje się pytanie, czy w gminach z najwyższymi opłatami ten system działa sprawnie, racjonalnie, czy jego elementy nie są przepłacone. Choć równie zasadna może okazać się teza, że to w gminach, gdzie stawki są najniższe, dla przypodobania się mieszkańcom kosztów nie doszacowano i za chwilę nastąpią kolejne podwyżki, windujące opłaty ponad te jeleniogórskie.


Z powszechnym niezadowoleniem mieszkańców podwyżkami opłat za odpady mierzyć się muszą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci. Warto jednak podkreślić, że ich winy jest tu najmniej. Za wprowadzany w Polsce nieudolny, nieracjonalny, wręcz sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem system gospodarowania odpadami formalnie odpowiada ustawodawca, a realnie rząd. Czyż trzeba na to lepszych dowodów niż stawki opłat w innych krajach UE. U naszych zachodnich, zarabiających cztery razy więcej, sąsiadów stawki opłat za śmieci są zbliżone do tych w Polsce. W Berlinie i Dreźnie mieszkańcy płacą mniej niż w Jeleniej Górze. O stawkach, które mają Czesi możemy tylko pomarzyć. W Pradze – po ostatnich „drastycznych” podwyżkach - za odbiór odpadów statystyczny mieszkaniec płaci kilkanaście zł. Co warto podkreślić w obu tych miastach płaci się za rzeczywistą ilość wytworzonych śmieci, a nie za zużytą wodę czy powierzchnię mieszkania…

Stawki opłat za odbiór odpadów w niektórych gminach regionu (segregowane/niesegregowane); poniżej: inne miasta w Polsce i zagranicą

Lwówek Śląski – sołectwa 22/44, miasto 26/52 zł 1 os.; od 1 stycznia 2021
Marciszów – 22/44 zł za 1 os.; od 1 stycznia 2021
Nowogrodziec – 22/44 zł za 1 os.; od 1 stycznia 2021 (projekt)
Olszyna – 22/44 zł za os.; od 1 kwietnia 2020
Warta Bolesławiecka – 22/88 zł za os.; od 1 lipca 2020
Kowary – 23/46 zł (10/15); od 1 kwietnia 2020
Stara Kamienica – 23/46 zł od os.; od 1 sierpnia 2020
Zgorzelec (gm.) – 23/46 zł od os.; od 1 marca 2020
Świeradów – 23/92 zł; gosp. 90/360 zł od 4 osób; od 1 marca 2020
Zgorzelec (m) – 23,25/86,40 zł za osobę; opłata za odbiór odpadów komunalnych jest zależna od ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym według stawek 7,50/22,50 za każdy m. sześć. zużytej wody, a w przypadku braku wodomierza: 2,05/6,15 zł za m kw. powierzchni lokalu, przy 3,1 m sześć – 23,25; od 1 października 2020
Osiecznica – 24/72 zł za os; od 1 stycznia 2021 (projekt)
Karpacz – 24/48 zł za os.; opłata za odbiór odpadów komunalnych jest zależna od ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym według stawek 8/16 zł za każdy m. sześć. wody, co daje 24 zł za odpady segregowane przy średniej 3 m sześć na osobę; od 1 września 2020
Mirsk – 24/48 zł od os.; gosp. 94/188 zł od 5 osób; od 1 kwietnia 2020
Pieńsk – 24/48 zł od os.; od 1 marca 2020
Bogatynia 24/48 zł od os.; od 1 stycznia 2021
Lubań (m) – 25/100 zł od os.; od 1 czerwca 2020
Kamienna Góra (gm.) – 26/52 zł za 1 os.; od 1 stycznia 2021
Bolesławiec (m) – 26/52 zł za 1 os.; od 1 stycznia 2021
Szklarska Poręba – 28,80/86,40 zł za osobę; opłata za odbiór odpadów komunalnych jest zależna od ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym według stawek 9,60/28,80 za każdy m. sześć. zużytej wody, a w przypadku braku wodomierza: 2,05/6,15 zł za m kw. powierzchni lokalu, przy 3 m sześć – 28,80; od 1 stycznia 2020
Bolesławiec (gm.) - 30/60 zł 1 os.; od 1 stycznia 2021
Janowice – 30/120 zł od os.; od 1 stycznia 2020
Piechowice – 32/54 zł (15,50/20); od 1 stycznia 2021
Jeżów Sudecki – 33/66 zł od os.; od 1 maja 2020
Jelenia Góra – 35/105,60 zł za os.; od 1 stycznia 2021
Podgórzyn – 36/108 zł za os.; od 1 stycznia 2021
***
Głogów – maks. 19,50 zł za os.; od 1 stycznia 2021
Legnica – 21,80/43,60 za os.; od 1 stycznia 2020
Wałbrzych – 27/54 zł (15 zł/25); od 1 stycznia 2020
Wrocław – 25,50/ 29/50 za os. maksymalnie w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych; we Wrocławiu opłaty za odpady zależą od metrażu mieszkania; od 1 września 2020
Warszawa – 38/76 zł od os. (wg. zużycia wody, przy założeniu 3 m sześć. na os.); od 1 kwietnia 2021
Praga – 19 zł za os. przy gospodarstwie jednoosobowym, 10 zł za os. przy gospodarstwie 4 os. (za wp.pl)
Berlin, Drezno – ok 30 zł za os.; 120 zł za 480 l miesięcznie (po 240 l śmieci i odpadów organicznych), co jest średnią dla czteroosobowej rodziny (za business insider)
Almere (Holandia) – 140 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe bez względu na ilość osób (źródło własne)

SPROSTOWANIE
W artykule „Jeleniogórskie śmieci najdroższe w regionie” opublikowanym na portalu internetowym nj24.pl w dn. 9 grudnia popełniłem błąd wymagający sprostowania. W porównaniu stawek opłat za odpady w gminach regionu nie uwzględniłem uchwalonej 25 listopada przez radę gminy Podgórzyn nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, która od 1 stycznia wynosić będzie 36 zł od osoby. Oznacza to, że Jelenia Góra nie jest gminą w regionie, w której od 1 stycznia 2021 obowiązywać będą najwyższe stawki opłat za odpady.
Błąd zauważono (i zażądano sprostowania) w jeleniogórskim magistracie.
Dodatkowo w tekście skorygowałem stawki opłat za odpady, które będą obowiązywać w Lwówku (wzrost o 2 zł), Piechowicach (wzrost o 5 zł) oraz Osiecznicy (wzrost o 4 zł; projekt uchwały). Omówiłem też wysokość opłat w Lubinie, a do zestawienia dodałem Głogów, jako miasta porównywalne ludnościowo z Jelenią Górą.
Czytelników przepraszam za błędy.

Marek Lis

Komentarze (57)

Strzelistym aktem wstawania z kolan naszej władzy będzie zapewne polexit. Jednak szykując się do tego epokowego wypionowania, władza odpoczywa na klęczkach, bo to jej stan naturalny. Klęczy nie tyle w zwykłych kościołach, co w miejscu świętym, będącym kwintesencją politycznej religijności, a zarazem miejscem kultu Wielkiego Szmalu.

Jak jeszcze mozna bardziej upodlic mieszkańców w POdziekowaniu za wierność PO?Wyglada na to ze w Jeleniej Górze mieszkają masochiści lubiacy jaK ich "biją "po kieszeniach.Mieszkancy właśnie otrzymali dowod wdzięczności wladz.Wyglada na to ze ratuszowa woli dopłacać do drogich przetargów,lekka reka akceptujac oferty .natomiast swoich mieszkańców tą samą lekka ręką łupi gdzie tylko może.LUŻNIAK DAJ ŻYĆ!

Co tam upodlić mieszkańców JG. Upodlenie całej UE, to jest dopiero coś. Jak Unia może bezczelnie żądać przestrzegania prawa w najbardziej praworządnym kraju w Europie, a zapewne i świecie nawet. Na szczęście poseł Kaczyński, minister od niczego posłucha Ryśka Ziobry i wyda rozkaz Morawieckiemu, aby wzgardził judaszowymi srebrnikami. Jeśli się uda, to partia PIS spokojnie nakarmi naród propagandą i wreszcie nastanie era niepodległej, narodowej szczęśliwości i nieustającego orgazmu partyjnych członków, oraz naszych zwolenników. I tak nam dopomóż PIS.

Juz widzę kolejna fale emigracji z miasta.Za chwile bedzie to miasto widmo.Czym kierowali się radni uchwalając koszt niesegregowanych odpadów na 105.60zł.Najprawdopodobniej tym ze cale zabobrze ma niesegregowane w deklaracji.Spoldzielnie nie są w stanie ustalić kto jakie wrzuca odpady.Zabobrze natomiast to najliczniejsze skupisko mieszkancow i to z zabobrza sa największe wpływy.Jak masz sąsiada radnego z POKo i Szymańskiego wyraz glosnio dezaprobatę dla ich głosowania moze zorganizuj happening i podrzuc kubeł śmieci najlepiej bio w fazie rozkladu

Myślę że na wniosek ekologów i zielonych powinno się podnieść ceny wody,co mogłoby skutkować jej oszczędzaniem. Natomiast PSL powinien wynegocjować dla J.G nowe wyższe stawki za gaz.Myślę iż zdecydowanie poprawiło by to jakość powietrza w kotlinie, co w konsekwencji poprawi nastroje,oraz wzmocni zaufanie do ratusza.

No i macie misia władzę PO kotki j***ne złodziejskie najwięcej za śmieci i dlatego nie chodzę na wybory bo j*** PO!!!!!!!!!!!!

W połowie się z Toba zgodzę. Też ye bię PO, ale dzięki temu że nie chodzisz na wybory, PO ye bie Ciebie...

PIS zrobił to specjalnie.Chcą pokazać jacy są dobrzy.Politycy to jedna banda,wszyscy.Dałeś się kupić,nim zaczniesz coś pisać,poradż się kogoś kompetentnego na dany temat.

"Nasz wuc" lansuje nową modę; przyprószona łupieżem marynarka, wentylowane skarpetki, niedopięty rozporek i koszula wyciągnięta ze spodni. Dobrze się też "maskuje". Maseczka na oczy. Heil Kaczyński!

Ty bolszewicki , dlaczego twoje Onety nie pokazały w wiadomościach o wybuchu w Belgii tylko maseczkę Kaczora . Powiem Ci czemu bo są osrane już ich koniec się zbilrza.

Maseczka Kaczyńskiego, która praktyczne zasłaniała całą jego twarz o wybitnie inteligenckim wyglądzie, to było chytre zagranie potwierdzające przebiegłość myśli naszego ukochanego przyWódcy. W razie czego zawsze może teraz powiedzieć, że nie wie gdzie i po co był, oraz, że nic nie widział i nie wiedział co się wokół dzieje.

Przepraszam Holandii

Niby co to za różnica - Belgia, czy Holandia. Ale może też dobrze byłoby wrócić do lasa po wiedzę.

A Haha ha uuu ahaha ;)

PO-PSL-SLD co wy złodzieje macie nas za g****ch????, co wy, niedouczone przygłupy opowiadacie nam takie derdymały. Przecież każdy NORMALNY mieszkaniec wie dlaczego podnosicie regularnie WSZYSTKIE OPŁATY KOMUNALNE. Dlatego ja podnosicie bo jesteście ZŁODZIEJE I OKRADACIE NAS REGULARNIE. Wszystko co robicie wy złodzieja za nasze pieniądze to robicie to---TRZY RAZY DROŻEJ bo po drodze są Sławomiry Nowaki. A wszystko co sprzedajecie NASZEGO TO SPRZEDAJECIE TO TRZY RAZY TANIEJ bo po drodze są kolejne Sławomiry Nowaki. Taka prawda wy ZŁODZIEJE.

PO-PSL-SLD-KGB-TVN- zamordowaliście Nasze piękne miasto.Jesteście kłamcami,kombinatorami,i ZŁODZIEJAMI. ZŁODZIEJAMI.

Taka podnieta może spowodować pęknięcie jakiejś żyłki, a przez to poprawić i tak rekordową liczbę zgonów, więc spoko. Nie ma co zazdrościć tej tzw opozycji. Choć by nie wiem jak się starali, to i tak nie dorównają w złodziejstwie naszym, a Nowak przy nich to prawdziwy nieudacznik. Bo ich złodzieje to zwykłe patałachy i dlatego Zbyszek Ziobro nie może ich powsadzać. Co innego nasi - to Złodzieje Narodowi i wara komukolwiek od nich. Więc tak nam dopomóż PIS.

Najwięcej zadowolony z WETA i polexitu będzie/jest tzw. kościół już nie katolicki a narodowy.

Wszystkie drogi prowadzą do Torunia.
Nadzieja na normalność umarła.

Sk....ny

Super prezent świąteczny dla mieszkańców... Cała nadzieja w Wojewodzie że może uchyli tą uchwałę

Czy w związku z tą "niewąską" podwyżką, będę już mógł się zwolnić z segregowania śmieci, zanosić je do odległych pojemników, z obawą, że może niewłaściwie oceniłem ich przynależność (może ktoś mnie kontroluje?) i nałoży karę? Mafie wszelkiej maści w innych krajach (np. Włochy), spostrzegły, że na śmieciach można robić niezły interes, zatem pytam się: jaka mafia w Jeleniej Górze przejęła ten intratny interes? A może nie potrafimy robić na śmieciach interesu, bo nie dorośliśmy do tego i traktujemy śmieci jak "kulę u nogi" i zło konieczne? W kraju, w którym nie można wprowadzić zwykłego skupu butelek - nigdy nie będzie porządku...

Największym "śmieciarzem" są producenci żywności ,mało że produkują ,przetwarzają żywność pół na pół z chemią to toto pakują w podwójny plastik a odbiorca niech płaci ,Vat,utylizację i wlasne zdrowie.

Trzeba wprowadzić coś na wzór poboru wody z rzek ,zrzut powyżej ujęcia .
Młode pokolenie będzie miało nieciekawe życie .

Jakie mlode pokolenie przeciez twoja opcja jest za tym by je wyskrobac.

Co nas /was czeka w niedalekiej przyszłości .Pojutrzejszym czarnym czwartku i piątku >>//wiesci24.pl/2020/12/09/co-po-wyjsciu-polski-z-unii-europejskiej-milionowe-bezrobocie-drozyzna-bieda-i-potezny-kryzys/Alleluja.

Pislam i jego ochroniarze biorą udział w narodowej rekonstrukcji historycznej, która działa na dyktatorka uspokajająco, bo odtwarza jego dzieciństwo. Pomruczy, pomlaszcze i zasypia.
Do południa, na razie.
Czego wam życzę

Ale syf na tym forum. Jest tu jakiś moderator? Widać, że nie.

Jest ale kasuje tylko te będące w niezgodzie z linią polityczną redakcji

Moderator to już jest, nazywa się prezes Obajtek i niezwłocznie podejmie stosowne kroki w kierunku "ukierunkowania właściwej" polityki polityczno-publicystycznej regionalnych pism - jakiej? No, nie trudno się domyśleć! Jeszcze tylko TVN (Polsat, już jest "nasz"!) i mamy małą dyktaturkę, na miarę wielkości Naczelnego Prezesa i pewnego "o mało co" magistra prawa...

Czyli uważasz, że lepiej jak większość mediów w Polsce jest w rękach zagranicznych, głównie niemieckich konkretnie?! No to pogratulować.

Czytam to i odnoszę wrażenie jakby był to artykuł sponsorowany przez lokalny PiS.

Prawda....

Jakiś dwóch idiotów zakotwiczyło się na tym forum !!!!

Nie interesowałem sie kto ma jakie poglądy polityczne ALE ostatnio zacząłem śledzić kariery tubylczych piślaków to byli członkowie PZPR , ORMO , Milicji, emeryci wszelkich urzędów w PRLu a margines to moherowe berety.ten klimat skrajnego socjalizmu na wzór radzieckiego to IM odpowiada.

Jeżeli ktoś, w czasach słusznie minionych "zapisał" się do PZPR dla własnej kariery i profitów, to teraz zrobi to powtórnie, zapisując się do PiS - tacy ludzie nie mają kręgosłupów, nie wspominając o honorze! I wszystko w temacie!

Prześledź lepiej swoją kartę choroby psychicznej....

Panu Prezydentowi i radnym głosującym za podwyżką wywozu odpadów komunalnych(śmieci) podziękują przy następnych wyborach wdzięczni Wyborcy.

dopiero po wyborach a oni za te 4 lata do konca rozpieprza jelenia przeciez to sami nieudacznicy

trzeba pomyśleć o ludziach kturzy robią w magistracie oni też muszą z czego jeść, a o smieci nie bójcie bo i tak są te segregowane wsypywane do niesegregowanych. Dlaczego? bo jeleniogórskie pospulstwo nie sergeguje. I dlatego musi być podwyżki

Katastrofa - co to jest ? Kto zarządza tym miastem, spółkami? Co się dzieje w Jeleniej Górze? Czy ludzie wszystko zapłacą - takie jest myślenie ?
Wszystko najdroższe, młodzi - nie wracają. Dla tych co tu mieszkają - żadnych pomysłów dla nich, dla ich przedsiębiorczości (może lokale za przysłowiowią złotówkę najmu? jakieś ulgi dla nich? - nic ). Jeden miejski żłobek dla ich dzieci i żadnych nowych.

Oprócz KARR-u brak instytucji wspierających firmy - popatrzcie na Wałbrzych, Świdnicę - przegonią nas w promocji i pomysłach dot. swojego małego regionu. Tam ludziom zaczyna się lepiej i taniej żyć. A przecież o to chodzi....

Jeleniogórzanka - póki co...

Bez przesady. Gdyby Państwo nie doiło samorządy,byłoby taniej. Samorząd pieniędzy nie dodrukuje jak nasz dobry rząd.

A w Lubomierzu jest jeszcze taniej bo 19zl/os. Takze rozbieżność spora w naszym regionie :)

Hehe...a my płacimy najmniej w Polsce !! Stawka 16zl. dlaczego nie podaliscie w artykule stawek we Wleniu?!

Wleń jest wyjątkiem .Łuzniaka wzrok siega tylko w strone Kowar(zakrzewska) i Szklarskiej Poręby(garf) ich wspólny mianownik PO/POKO.Nie tak dawno PO afiszowało sie haslem By zyło się lepiej i Tanim państwem. W Jeleniej Górze jesteśmy na przeciwległym biegunie dzięki miłosciwie panujacemu Łuzniakowi i jego ekipie fachowców.Im napewnozyje się lepiej kosztem mieszkańców

niech żyje NAJDROŻSZY prezydent w regionie wraz z jego NAJDROŻSZĄ administracją, składającą się z NAJDROŻSZYCH znajomych. Potrzykroć NAJDROŻSZY niech żyje

Najdroższy to jest Andrzej ze swoją świtą.

Dla mnie ty jesteś najdroższy....

Jest PSZOK powinny być jeszcze inne SZOK-i tak, aby każdy mieszkaniec miał możliwość umówienia się z MPGK w celu osobistego oddania wszystkich swoich odpadów. Takie działania mogłyby wpłynąć znacząco na obniżenie kosztów za odpady w Jeleniej Górze. To mogłoby się rozlać również na całą Polskę - oj zazdrość w świecie by była, że ho ho ho ho.

Polak - Węgier dwa debile stracą kasę już za chwilę

Polak - Węgier dwa cwaniaczki, Unia już szykuje taczki

Polska i Węgry to nie oPOzycja o mentalności prosty tutki...