To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

2,4 miliona złotych na Jeleniogórski Budżet Obywatelski

2,4 miliona złotych na Jeleniogórski Budżet Obywatelski

Jeśli jeleniogórzanie chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w mieście, powinni zagłosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Głosowanie w ramach JBO2020 ruszyło 7 października i potrwa do 13 października. Monitorujcie Państwo stronę www.jbo.jeleniagora.pl, bo tam znajdziecie wykaz projektów, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną, i mają szansę na realizację.

Pamiętajcie Państwo, że w JBO każdy głos jest ważny i czasem może zdecydować o zwycięstwie lub porażce danego projektu. W poprzednich latach dzięki JBO pojawiły się w Jeleniej Górze nowe place zabaw, boiska, ścieżki spacerowe i rowerowe. Odbyło się wiele festynów, zawodów i konkursów. Dzięki JBO możecie Państwo wybierać, które projekty są Wam najbliższe i z których w przyszłości będziecie korzystać.

Dlaczego warto głosować w JBO?
Bo jest to głosowanie, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu miejskiego na wybrane inwestycje czy przedsięwzięcia. Oddając głos w JBO, macie Państwo pewność, że decydujecie o wyborze projektów, z których będzie można korzystać przez wiele lat. Są to przede wszystkim inicjatywy, które zakładają rozbudowę lub modernizację miejskiej infrastruktury, ale również projekty kulturalne, sportowe czy edukacyjne.

Ponadto nic tak nie integruje lokalnej społeczności, jak działanie na rzecz wspólnej sprawy. Dzięki oddaniu głosu na projekt związany z Państwa okolicą lub bliski Państwa zainteresowaniom, będziecie mieć okazję, by podczas realizacji inwestycji czy udziału w festynie poznać się nawzajem i być może w przyszłości stworzyć coś wspólnie. Autorzy projektów zgłoszonych do JBO2020 już teraz są bardzo aktywni w internecie i zachęcają, by oddać głos właśnie na ich inicjatywę. Zapoznajcie się Państwo z ich pomysłami i wybierzcie ten, który uznacie za najbardziej trafiony.

Decydujemy o budżecie miasta
Nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki oddaniu głosu w Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim macie Państwo realny wpływ na to, jak zostanie rozdysponowana część budżetu miasta. Do dyspozycji JBO2020 są 2 mln 400 tys. zł. Dwa miliony złotych zostały przeznaczone na projekty „twarde”, czyli wymagające inwestycji, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, doposażeniu lub remoncie czy modernizacji infrastruktury miejskiej, o wartości nie wyższej niż pół miliona złotych. 400 tysięcy złotych zarezerwowano na projekty „miękkie”, czyli nieinwestycyjne, prospołeczne, kulturalne, oświatowe, sportowe, o wartości nie wyższej niż 150 000 zł.

Głosowanie jest proste
Wielu mieszkańców często nawet nie wie, że od wielu lat korzysta z inicjatyw, które powstały dzięki JBO. Na www.jbo.jeleniagora.pl możecie Państwo sprawdzić w zakładce „Mapa projektów”, jakie inwestycje zostały już zrealizowane, między innymi w Sobieszowie, osiedlu Czarne, w Cieplicach, w Maciejowej czy na Zabobrzu. W JBO2020 pojawiły się kolejne ciekawe projekty. Ich listę również znajdziecie Państwo na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Zapoznajcie się z nimi i zagłosujcie.

Oddanie głosu zajmie tylko kilka minut, i nie wymaga nawet wychodzenia z domu, bo można to zrobić przez internet. Taka forma jest preferowana. Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, będzie mógł oddać głos w budynkach Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. Urzędnicy pomogą wypełnić odpowiedni formularz.

Ale najwygodniej jest głosować przez platformę elektroniczną. Wystarczy wejść na www.jbo.jeleniagora.pl i wybrać maksymalnie dwa interesujące Państwa projekty. Następnie należy uzupełnić swoje dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL) oraz wpisać kod weryfikacyjny, który bezpłatnie otrzymacie Państwo na podany przez siebie numer telefonu.

Głosować można będzie na jeden projekt z listy „twardych” i jeden projekt z listy „miękkich”.

Nieważne jest, jakie projekty Państwo wybierzecie. Ważne, że dokonacie wyboru, który realnie wpłynie na Wasze najbliższe środowisko. To prawo, z którego aż żal nie skorzystać.

Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec Jeleniej Góry.

Głosowanie ruszyło 7 października i potrwa do 13 października.

Poznajcie projekty i zagłosujcie
Do JBO2020 zgłoszono 51 projektów, 41 przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i będzie poddanych pod głosowanie. Łączna szacunkowa ich wartość wynosi 8 114 167,66 zł. Lista wszystkich projektów dostępna jest na www.jbo.jeleniagora.pl.

Do realizacji zostaną przyjęte te, które uzyskają największą liczbę głosów w każdej kategorii. Ale uwaga: pod uwagę będą brane te projekty, które uzyskają nie mniej niż 100 wskazań oraz mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na JBO2020.

W przypadku projektu, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli środków przeznaczonych na JBO2020, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań według liczby oddanych głosów, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia przeznaczonych środków.

W przypadku natomiast uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadzone zostanie przez osobę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Lista projektów przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2020, zostanie opublikowana do 16 października 2020 r.

Zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, będą wprowadzone do budżetu miasta i realizowane w 2020 roku, jak każda inwestycja prowadzona przez samorząd. Będziecie mogli Państwo śledzić, jak postępują prace w wybranych przez Was zadaniach, tak jak to się dzieje obecnie przy realizacji zadań z JBO2019. Większość z nich jest już na ukończeniu i służyć będzie wszystkim mieszkańcom.