To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Policja podlicza rok - jest lepiej

Policja podlicza rok - jest lepiej

Kradzieże, kradzieże z włamaniami oraz kradzieże samochodów i przestępstwa narkotykowe – z tymi plagami zmagała się przede wszystkim jeleniogórska policja w ubiegłym roku. W czasie dzisiejszej odprawy rocznej, w obecności zastępcy komendanta wojewódzkiego policji, podsumowano efekty ubiegłorocznej pracy stróżów prawa.

W 2011 roku policja jeleniogórska wszczęła ponad 4 tysiące postępowań przygotowawczych. Dwie trzecie popełnionych przestępstw miało charakter kryminalny. Ponad 2000 osób postawiono zarzuty. Sprawcami czynów zabranionych okazało się prawie 250 nieletnich.

Jeleniogórscy policjanci najczęściej mieli do czynienia ze sprawcami kradzieży, włamań, a także oszustw i fałszerstw. Te przestępstwa stanowiły 68 procent wszystkich ujawnionych. Najwięcej z nich sprawcy popełnili na terenie działania I komisariatu policji, najmniej w rejonie działania KP w Szklarskiej Porębie.

W rejonie jeleniogórskim skradziono w zeszłym roku 73 samochody, najwięcej w rejonie Karpacza. W ubiegłym roku policjanci wyeliminowali 14 dealerów narkotyków. W jednej ze spraw zatrzymano obywatela Holandii z narkotykami o wartości około 500.000 zł, a w innej zatrzymano 9 podejrzanych.

Policja chwali się skróceniem czasu reakcji na zgłoszone zdarzenia. Dla miasta wyniósł on prawie 11 minut, a dla terenów wiejskich nieco ponad kwadrans. Policjanci przeprowadzili blisko 16 tysięcy interwencji, począwszy od drobnych naruszeń porządku prawnego, do poważniejszych konfliktów, w tym rodzinnych i sąsiedzkich. Sporządzono 242 tzw. niebieskie karty wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Policja podlicza rok - jest lepiej
Policja podlicza rok - jest lepiej
Policja podlicza rok - jest lepiej
Policja podlicza rok - jest lepiej
Policja podlicza rok - jest lepiej
Policja podlicza rok - jest lepiej
Policja podlicza rok - jest lepiej
Policja podlicza rok - jest lepiej
Policja podlicza rok - jest lepiej
Policja podlicza rok - jest lepiej
Policja podlicza rok - jest lepiej